Vi använder cookies på våra sidor, så vi kan erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Använding av cookies

Affärsutveckling och ledning med hjälp av molnteknik

Vi erbjuder våra kunder olika nivåer av outsourcing av molntjänster. Behöver du leverans med “nyckelfärdig” mentalitet så får du det. Om du däremot behöver lite hjälp med att flytta till molnet eller utveckla en befintlig molntjänst, för att bättre fylla dina behov, erbjuder vi dig erfarna experter som sköter jobbet.

Billigt och skalbart

Du kan till och med börja med kostnadsfria tjänster och skala upp vartefter behovet växer. Du betalar bara för det du behöver och du måste inte göra några oväntade inköp av dyr utrustning.

Information

Rätt beslut baseras på rätt siffror. Det blir lättare att hantera, dela och ta till sig information när all information är tillgänglig på samma plats.

Flexibilitet

Enhetshantering är enkelt var som helst: det kräver inget stort datacenter.

Åtkomsträttigheter

Lägg enkelt till och ta bort behörigheter efter behov.

Förståelse

Vi förklarar molnvärldens tekniska detaljer grundligt. Du behöver inte vara expert på området, för det är vi!