Weasel Software

Vi jobbar varje dag så att våra
kunder skall kunna ta del av den
allt mera digitaliserade världens möjligheter

Tjänster

Vi planerar och utvecklar tillsammans med kunden program, digitaliserade tjänster och molnmiljöer – så att de passar precis för kundens behov.

Vi tar reda på de effektivaste vägarna att digitalisera kundens affärsverksamhet – bekvämt arbetande oberoende av tid och plats.

Vi styr projekten från början till slut säkert och smidigt – lång erfarenhet också av krävande projekt.

Expertistjänster

Vi erbjuder kunden lämpligt kunnande med resursplanering, arbetsledning och implementering av projekt.

Vi planerar utvecklingsmetoder och förenklingar av processer. Vi erbjuder skickliga utvecklare och som slutresultat kan kunden på bästa sätt få nytta av sina program och elektroniska ärenden.

Av oss får ni:

 • Programvaruutvecklare, programarkitekter, databas specialister
 • Projektchefer, Scrum Masters, Product Owners, programvaruutvecklings instruktörer, Safe utbildare och skolningar
 • Användargränssnitt- och användarvänlighetsspecialister samt servicedesigners
 • Molntjänstspecialister samt fortlöpande integreringsspecialister (CI/CD/DevOps)
 • Test specialister t.ex. testkoordinering och testautomatisering
 • Strategier för digitalisering, planering och implementering, utvecklingschefer, CIO-tjänster

Vi hjälper att hitta effektivisering och inbesparing av kundens program och servermiljöer t.ex. med hjälp av molntjänster.

Vi hjälper med affärsverksamhetens transformation, vi planerar program och IOT-lösningar för att stöda kundens affärsverksamhets ändrade behov.

Vi utbildar och skolar kunden under steget mot mera flexibla arbetssätt.

Programvaruutveckling

Vi implementerar web-program, mobilapplikationer och lösningar för elektroniska ärenden.

Vi hjälper till vid digitaliseringen: möjligheter till nya affärsverksamhetsmallar, utveckling av tjänstupplevelsen och utgiftsinbesparingar.

Vi gör användarvänliga och visuellt tilltalande program. Vid programutveckling använder vi oss alltid av den bäst passande teknologin.

Av oss får ni:

 • Java & Open Source -program
 • Microsoft .Net program
 • React/Angular -användargränssnitt
 • Android mobilapplikationer
 • Apple iOS mobilapplikationer
 • Inbyggda program (embedded) (C/C++)
 • Internet of Things (IOT) program

Vår specialitet är full stack web-programmering, mobilprogrammering och inbyggda system samt till dem hörande integrationer.

En väsentlig del av våra programutvecklingsprocesser är säkerhet och därtill hörande säker programutveckling.

För oss viktiga saker är också en effektiv och långt automatiserad programutvecklingsprocess, rätt verktyg, testautomatisering, fortlöpande publicering (CI/CD) och DevOps-metoderna.

Vi utvecklar våra programlösningar i första hand som molntjänster. Som en del av vår digitaliseringsprocess flyttar vi också kundens gamla program till molnmiljöer.

Nättjänster

Vi planerar och bygger praktiska nättjänster, nätbutiker och lösningar för elektroniska ärenden.

Vi skapar åt kunderna lättanvända och visuellt tilltalande nättjänster som vi underhåller och utvecklar tillsammans med kunden.

Av oss får ni:

 • Nättjänster utvecklade enligt kundens behov
 • Liferay nättjänster
 • WordPress – hemsidor
 • Woocommerce -nätbutiker
 • Google-optimering och -reklam

Vi gör åt hemsidor en modern visuell planering och vi försäkrar oss om deras användarvänlighet och att de fungerar på alla huvudenheter. Våra erbjudna nättjänster är lösningar för den digitaliserade marknaden och innehåller också sökmotoroptimering och sökmotorreklam.

Lösningar för elektroniska ärenden och nätbutiker integrerar vi till redan befintliga bakgrundssytem, till stark identifikation, till elektronisk underskrift och/eller till en del av kundens affärsprocesser.

Med hjälp av nättjänster förenklas kommunikation med slutkunden och beslutsfattandet blir snabbare.

Alla våra implementerade program och nättjänster byggs för att fungera på molnmiljöer. På detta vis är det möjligt att vid behov skala ut programmet eller tjänsten.

Molntjänster

Vi erbjuder konsultering vid planering och utföring av migration till molnmiljöer samt underhåll av molnmiljöer.

Genom att använda sig av molnmiljöer får man tjänster som alltid är nåbara och deras underhåll och vidareutvecklande är smidigt, skalbart och konfigurerbart. Dessutom kräver i bruk tagandet inte startinvesteringar eftersom man betalar för molntjänster enligt användning.

Av oss får ni:

 • Amazon AWS -molntjänster
 • Google GCP & Firebase
 • Microsoft Azure -molntjänster

Vi konsulterar kunden vid planering och byggandet av moln-infrastruktur samt är återförsäljare av molnkapasitet till kundens behov. Vi implementerar också program flexibelt med hjälp av molnmiljöer.

Molnmiljöer fungerar säkrare, billigare och flexiblare än traditionella egna eller serverleverantörers servrar. Molnmiljöerna är nästan underhållsfria och man kan installera dem på några minuter.

Artificiell intelligens och maskininlärning

Vi gör lösningar med artificiell intelligens och maskininlärning som en del av varje moderna program och programutvecklingsprocess.

Vid lösningar med artificiell intelligens och maskininlärning, bildas på basen av data lärande och förutspående modeller, som används som en del av kundens program och affärsmodell.

Av oss får ni:

 • Maskinsynslösningar
 • Maskininlärning
 • Lösningar med artificiell intelligens
 • Automatisering av beslutsprocesser (Toimintaprosessien päättelysääntöjen automatisointi)
 • Optimering av operativa funktioner
 • Intelligent dokumenthantering

Vi bygger åt våra kunder effektiv artificiell intelligens samt maskininlärningsinfrastruktur och -omgivningar. Tack vare färdiga produktlösningar är också algoritmerna i versionshanteringsomgivningar, vilket innebär att data-analytikerna lätt kan analysera resultaten av ändringar till algoritmerna utan extra besvär.

Som en del av våra expertistjänster, hjälper vi till vid definitions-, planerings-, implementerings- och testningsskedena för projekt som använder sig av artificiell intelligens och maskininlärning. Vi hjälper också till med där tillhörande omgivningar.

Dokumenthanteringslösningar

Vi planerar och utför system och lösningar för dokumenthantering med tiotals års erfarenhet.

Vi hjälper våra kunder att hålla sina dokument lätthittade och i ordning. Oberoende ifall det är fråga om t.ex. kontrakt, mötesprotokoll eller projektdokumentation så ser vi till att dokumenten och till dem hörande processer stöder våra kunders affärsverksamhet.

Av oss får ni:

 • Alfresco -innehållshantering
 • Google GSuite -innehållshantering
 • Microsoft Sharepoint / Office 365
 • OpenText eDocs DM -dokumenthantering
 • Active Docs -uppbyggda dokument
 • Activiti/Camunda -processmotorer

Vi använder oss av världsledande produktlösningar runt vilka vi tillsammans med kunden bygger program, integrationer och processer för dokumenthantering.

Genom att ta nytta av färdiga programlösningar och genom åren samlad affärsverksamhetskunnande gör vi också innehålls-, Sähke2- och informationsstyrda- (TOJ) lösningar för att stöda statens och städers innehållshanteringar.

Vi implementerar program och tjänster flexibelt också till molnet, vilket möjliggör kapacitet enligt behov.