Vi använder cookies på våra sidor, så vi kan erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Använding av cookies

6/7/2024

Porin Puuvilla Oy

Energieffektivitet visas på skärmarna i Björneborgs Puuvilla köpcentrum

Köpcentrumet Puuvilla letade efter ett effektivt sätt att kommunicera sin energieffektivitet till sina kunder. Weasel Software erbjöd en omfattande lösning som kombinerade användarcentrerad design med exakt teknisk implementering. Nu visas den elektricitet som produceras av köpcentrets egna solpaneler i realtid på korridorernas skärmar.

Puuvilla är ett koldioxidneutralt köpcentrum vars fastighet får över 90% av sin värme- och kylningsenergi från gröna källor. Men många av köpcentrets kunder var inte medvetna om detta: Puuvilla ville ändra på situationen och berätta om sin energieffektivitet både i köpcentret och på sin webbplats.

Resultatet av projektet som Weasel Software genomförde var en lösning integrerad i köpcentrets smarta skärmar, som visar produktionsdata från solpanelerna på köpcentrets tak på ett illustrativt, intressant och informativt sätt.

“Samarbetet med Weasel Softwares team var verkligen naturligt, och vi kunde tillsammans skapa en idé som hela ledningsteamet gillade. Det var intressant att se hur idén utvecklades bit för bit fram till genomförandet”, säger köpcentrumchef Tiina Justén.

Köpcentrets behov och den vanliga shopparens perspektiv

Weasel Softwares och Puuvillas gemensamma projekt började med en analys av kundens behov. Tjänstedesigner Miia Turunen konstaterar att teamet lyssnade noga på köpcentrets behov och samlade in åsikter från besökare.

“Vi dök djärvt in i köpcentrets folkvimmel, och spenderade en dag med att möta människor och fråga dem om deras åsikter”, beskriver Turunen.

Gemensam design, teknisk implementering och projektledning

I centrum för den tekniska designen och implementeringen stod Weasel Softwares programmerings- och arkitekturkompetens, som säkerställde lösningens hållbarhet och skalbarhet.

Under projektet fick kunden kontinuerlig service genom Weasel Softwares flexibla och tydliga projektledning. Kommunikationen är enkel för kunden, eftersom den alltid kan skötas centralt med en och samma person – projektledaren.

“Projektets tidsplan och budget hölls enligt överenskommelse och vi var hela tiden välinformerade om vad som hände i projektet”, berättar fastighetschef Ville Mattila.

Eftersom ansvarstagande också är en allt viktigare faktor som styr konsumentbeteendet inom handeln, vill vi säkerställa att Porin Puuvilla även i framtiden kan kommunicera att de är föregångare inom energieffektivitet och digitalisering. Efter den aktiva arbetsfasen övergick vi till underhållsfasen, och erbjuder fortfarande kontinuerligt stöd och utveckling till köpcentret.

Samarbetet med Weasel Softwares team var verkligen naturligt, och vi kunde tillsammans skapa en idé som hela ledningsteamet gillade. Det var intressant att se hur idén utvecklades bit för bit fram till genomförandet.

Tiina Justén

köpcentrumchef, Puuvilla

VÅRA ANSVARSOMRÅDEN ÄR:

Projektplanering och -ledning

Tjänstedesign

Användbarhets- och användargränssnittsdesign (UI/UX)

Lösnings- och applikationsarkitekturdesign

Teknisk implementering och underhåll

ANVÄND TEKNIK:

Azure Functions

REST API:n

Azure Blob Storage

GSAP-animationsbibliotek

JavaScript