Vi använder cookies på våra sidor, så vi kan erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Använding av cookies

10/13/2022

Pensionsskyddscentralen

Dokumenthantering och arkiveringslösningar

Pensionsskyddscentralen (PCS) behövde i över tio år en mjukvarulösning för att återigen kunna söka, använda och klassificera arkiverat material som låg på en hårdskiva.

Weasel Software byggde en omgivning för arkivet samt förverkligade en applikation som flyttade
det gamla materialet till arkivet. Dessutom skräddarsydde Weasel Software ett eget användargränssnitt för PCS med vars hjälp man igen lätt kunde komma åt den sparade informationen.

Helhetslösningen förverkligades på några månader av en arbetsgrupp bestående av Weasel Softwares utvecklare, lyhörda för kundens önskemål och behov.

Det hade gjorts olika försök att arkivera den gamla systemdatan i tio år, men Weasel Software implementerade det till slut på några månader. Tack!

Tarja Elmgren

Pensionsskyddscentralen

VÅRA ANSVARSOMRÅDEN ÄR:

Projektets definition och hantering

Metainformationshelhetens definition med beaktande av Sähke2:s krav

Skapandet av DM-arkivet

Konstruerande av migrationsverktyget

Byggandet av ett modernt användargränssnit

ANVÄND TEKNIK:

Microsoft .Net

OpenText DM

SQL Server