Vi använder cookies på våra sidor, så vi kan erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Använding av cookies

Sunda mjukvaruutvecklingsprojekt

När du behöver genomtänkt programvara som förverkligas från början till slut kan du räkna med oss. Tillsammans med kunden kartlägger vi alla behov, hittar tekniska lösningar och bedömer vilka resurser arbetet kräver. Sedan kan vi börja jobba!

Detaljerad kravspecifikation

Målsättningar, krav och funktioner utvecklas tillsammans för att skapa en lämplig programvara.

Kontinuerliga tester

Under projektets gång testas och utvärderas olika delar för att uppfylla kraven och eventuella svagheter åtgärdas.

Innovativ utveckling

Ny kunskap och förståelse framkommer ofta när man genomför projektet och vi reagerar och gör förändringar där det behövs.

Underhåll

Även en välgjord programvara kräver underhåll för att fungera som den ska och för att hålla länge. För att göra detta lätt erbjuder vi ett underhållssamarbete efter projektet är slutfört.