Vi använder cookies på våra sidor, så vi kan erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Använding av cookies

10/30/2023

Tammerfors stad

Bättre kommunikation med dagvården - eVaka-tjänsten förenar föräldrar med både myndigheter och daghems-personal

När en familj från Tammerfors vill ansöka om dagvårdsplats för sitt barn, meddela om när barnet ska hämtas från daghemmet, eller bara ta kontakt med daghemmets personal, görs detta via eVaka-systemet.

“Det nya eVaka-systemet är på många sätt modernare och framför allt användarvänligare än det gamla. Det guidar till exempel användarna i att fylla i ansökningarna korrekt, vilket minskar arbetsbelastningen: tidigare felaktigt ifyllda ansökningar ledde både till onödig korrespondens och allmänt slöseri med tid. Nu görs samma sak korrekt på första försöket, och både användare och personal inom dagvård är betydligt nöjdare,” säger Henri Valkama från Weasel Software.

Valkama var projektledare vid införandet av eVaka-systemet och företrädde kunden (Tammerfors stad).

Projektet inkluderade bland annat utarbetande av en  plan för ibruktagningen, uppföljning av införandet och tidtabellen samt bedömning av risker och konsekvenser av införandet. Eftersom eVaka-systemet är omfattande, kräver det också många integrationer med andra offentliga system, som till exempel Suomi.fi-tjänsten och befolknings-datasystemet.

“Vi fick förstklassigt expertarbete från Weasel Software i samband med ibruktagningen,” säger Ulf Schnabel, som är IT-chef för Tammerfors stad.

I framtiden kommer systemet att utvecklas i samarbete mellan fyra stora städer (Esbo, Tammerfors, Åbo och Uleåborg). Utvecklingsarbetet kommer att resultera i nya funktioner och digitala tjänster för användarna. Weasel Software har också deltagit i införandet av systemet i Uleåborg med rollen som teknisk projektledare.