Weasel Software

Vi på Weasel Software är
ett bra team med trevliga
medarbetare och en enorm drive!

Vi söker bra personer – är du en sådan?

Kunskap, färdighet och viljan att få någonting gjort i ett bra gäng. På Weasel Software får du användning av din skicklighet. Vi söker hela tiden efter kunniga och schysta medarbetare.

Vi erbjuder dig en trivsam arbetsomgivning, bra arbetsförmåner och arbetsuppgifter fulla av intressanta yrkesmässiga utmaningar. På vårt, av arbetstagarna ägda företag, har vi så lite byråkrati som möjligt: ansvar och frihet erbjuds i passande förhållande åt alla. Du får också delta i utvecklandet av vårt företag och kan påverka arbetsklimatet och kulturen med din egen insats.

På Weasel Software arbetar av kunders affärsmodeller och informationssystem kunniga och erfarna experter och som redan visat sina kunskaper på arbetsmarknaden. När vi tar oss an ett jobb så gör vi det ordentligt så att vi kan vara stolta över resultatet. Kom med!

Lediga arbetsplatser

Vårt kraftigt växande mjukvaruföretag söker fortlöpande efter utvecklingsvilliga och sakkunniga personer till bl.a. programutveckling, molntjänster, UX-design och projekthantering. Ifall en för din kunskapsprofil passande tjänst inte är ledig just nu så kan du skicka in en öppen arbetsansökan.

Du kan skicka din arbetsansökan och CV via e-post till . Vi svarar på alla ansökningar inom en vecka.

För tillfälle sköter vi arbetsintervjuer virtuellt.

Front end utvecklare

Front end utvecklare, börja jobba på Weasel Software och kom med på nya projekt. Vi söker arbetskamrater till Helsingfors, Jyväskylä och Åbo. Helsingfors, Jyväskylä, Åbo, Villmanstrand

Som en front end utvecklare så arbetar du i ett flexibelt utvecklingsteam som planerar och implementerar web-applikationer. Du arbetar flytande med t.ex. Angular, React.js, Redux, Javascript, Typescript och HTML/CSS samt använder dig av REST- gränssnitt, moderna metoder och Googles, Amazons och Azures molntjänster.

Vi önskar att du har fem års erfarenhet av frontutveckling med hjälp av t.ex. React.js eller Angular.

Vi vill göra högklassiga applikationer: vi testar och dokumenterar vårt jobb och kommunicerar aktivt med teamet både på finska och engelska. Det viktigaste är att vara intresserad och villig att lära sig nya saker nu och i framtiden.

Vi söker medarbetare som vill höra till vårt team och som gärna deltar i utvecklandet av vår verksamhet. Vi har en mycket låg hierarki i företaget: vi erbjuder mycket ansvar, men tillika hjälper vi varandra och delar med oss av vårt kunnande.

Skicka in din ansökan och CV till e-postadressen rekry@weaselsoftware.fi. Vi svarar på alla ansökningar inom senast en vecka.

Java -utvecklare

Java-programutvecklare, anslut till Java-teamet på Weasel Software. Vi söker medarbetare till Helsingfors, Jyväskylä, Åbo och Villmanstrand. Helsingfors, Jyväskylä, Åbo, Villmanstrand

Som en Java-utvecklare arbetar du i vårt flexibla utvecklingsteam med att planera och implementera web-applikationer. Vi har tillgång till ett stort antal olika arbetsredskap med vilka du jobbar med Java-program och -gränssnitt, databaser och web-applikationer.

Vi önskar att du har fem års erfarenhet av JVM-programmeringsspråk och -teknologier som Java, Kotlin, Javascript, Typescript, React.js och/eller Node.js.

Vi vill göra högklassiga applikationer: vi testar och dokumenterar vårt jobb och kommunicerar aktivt med teamet både på finska och engelska. Det viktigaste är att vara intresserad och villig att lära sig nya saker nu och i framtiden.

Vi söker medarbetare som vill höra till vårt team och som gärna deltar i utvecklandet av vår verksamhet. Vi har en mycket låg hierarki i företaget: vi erbjuder mycket ansvar, men tillika hjälper vi varandra och delar med oss av vårt kunnande.

Skicka in din ansökan och CV till e-postadressen rekry@weaselsoftware.fi. Vi svarar på alla ansökningar inom senast en vecka.

Full Stack -utvecklare

Full Stack-programutvecklare, börja jobba på Weasel Software och kom med på nya projekt. Vi söker arbetskamrater till Helsingfors, Jyväskylä, Åbo och Villmanstrand.. Helsingfors, Jyväskylä, Åbo, Villmanstrand

Som en Full stack -utvecklare arbetar du i vårt flexibla utvecklingsteam med att planera och implementera web-applikationer. Du arbetar med REST-gränssnitt, databaser och mikroservisar användandes av moderna metoder samt Googles eller Amazons molntjänster.

Vi önskar att du har fem års arbetserfarenhet av JVM-programmeringsspråk och teknologier som Java, Kotlin, Javascript, Typescript, React.js, Node.js, REST-Api och/eller PostgreSQL.

Vi vill göra högklassiga applikationer: vi testar och dokumenterar vårt jobb och kommunicerar aktivt med teamet både på finska och engelska. Det viktigaste är att vara intresserad och villig att lära sig nya saker nu och i framtiden.

Vi söker medarbetare som vill höra till vårt team och som gärna deltar i utvecklandet av vår verksamhet. Vi har en mycket låg hierarki i företaget: vi erbjuder mycket ansvar, men tillika hjälper vi varandra och delar med oss av vårt kunnande.

Skicka in din ansökan och CV till e-postadressen rekry@weaselsoftware.fi. Vi svarar på alla ansökningar inom senast en vecka.

.Net utvecklare

.Net-programutvecklare, anslut till .Net-teamet på Weasel Software. Vi söker arbetskamrater till Helsingfors, Jyväskylä, Åbo och Villmanstrand. Helsingfors, Jyväskylä, Åbo, Villmanstrand

Som en .Net-utvecklare arbetar du i vårt flexibla utvecklingsteam med att planera och implementera web-applikationer. Du arbetar med olika .Net-applikationer, -gränssnitt, -databaser och web-applikationer användandes av ett stort antal moderna hjälpverktyg.

Du har en stark programmeringskunskap i .Net-omgivningar och du behärskar modern .Net-utveckling som t.ex. C# eller ASP.NET Core. Vi uppskattar också din erfarenhet eller ditt intresse att utvidga din kunskap med modern frontend-utveckling (t.ex. Angular, TypeScript, React, Redux, Node.js).

Vi vill göra högklassiga applikationer: vi testar och dokumenterar vårt jobb och kommunicerar aktivt med teamet både på finska och engelska. Det viktigaste är att vara intresserad och villig att lära sig nya saker nu och i framtiden.

Vi söker medarbetare som vill höra till vårt team och som gärna deltar i utvecklandet av vår verksamhet. Vi har en mycket låg hierarki i företaget: vi erbjuder mycket ansvar, men tillika hjälper vi varandra och delar med oss av vårt kunnande.

Skicka in din ansökan och CV till e-postadressen rekry@weaselsoftware.fi. Vi svarar på alla ansökningar inom senast en vecka.

Öppen ansökan

Berätta för oss vem du är, vad du vill göra och anslut till vårt flexibla Weasel-team. Vi är ett växande företag som fortlöpande söker nya sakkunniga till olika roller. Helsingfors, Jyväskylä, Tammerfors, Åbo, Villmanstrand

Vi vill göra högklassiga applikationer: vi testar och dokumenterar vårt arbete och kommunicerar aktivt med teamet både på finska och engelska. Det viktigaste är att vara intresserad och villig att lära sig nya saker nu och i framtiden.

Vi söker medarbetare som vill höra till vårt team och som gärna deltar i utvecklandet av vår verksamhet. Vi har en mycket låg hierarki i företaget: vi erbjuder mycket ansvar, men tillika hjälper vi varandra och delar med oss av vårt kunnande.

Hos oss kan du arbeta t.ex. i följande roller:

  • Programutvecklare, programarkitekt, databas-specialist
  • Projektchef, Scrum master, Product Owner, Agile Coach, SAFe- utbildare
  • Gränssnitt- och användarvänlighetsspecialist eller servicedesigner
  • Moln- eller DevOps -specialist
  • Specialist på testautomation

Våra kontor finns i Helsingfors, Åbo och Jyväskylä. Vi har också arbetsutrymmen i Tammerfors, Tavastehus, Forssa och Björneborg. Från dessa platser ger vi service åt våra kunder i Finland och Skandinavien.

Skicka in din ansökan och CV till e-postadressen rekry@weaselsoftware.fi. Vi svarar på alla ansökningar inom senast en vecka.