Vi använder cookies på våra sidor, så vi kan erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Använding av cookies

7/27/2022

Statsrådets Kansli

"Sitoumus 2050"

Socialt åtagande för hållbar utveckling är en nationell strategi, till vilken de olika parterna gör konkreta, innovativa, mätbara och uppföljande åtaganden för hållbar utveckling. Åtagandena hanteras genom ”Sitoumus2050.fi”, som också är en utställning för internationellt hållbart utvecklingsarbete.

Weasel Software utvecklar och underhåller informationssystempaketet Sitoumus2050.fi för stadsrådets kansli i Finland. Uppdraget inkluderar utveckling av nya funktioner, förbättring av servicefunktionalitet samt UI / UX-design och integration av servicekomponenter med automatisering och prediktiv analys.

VÅRA ANSVARSOMRÅDEN ÄR:

Vidareutveckling och underhåll av Sitoumus2050-onlinetjänsten

Design, specifikation och genomförande av särskilda projekt

UX/UI-design

Ansvar för AWS molntjänstmiljö

Projektledning och tjänstehentering

ANVÄND TEKNIK:

Java

React.js

Node.js

PostgreSQL

MongoDB

Elasticsearch

Liferay

Amazon AWS