Vi använder cookies på våra sidor, så vi kan erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Använding av cookies

1/26/2024

Port of Helsinki, Ports of Stockholm & Mariehamns Hamn

SmartPort System sköter om passagerartrafiken i hamnarna

SmartPort System-programvaran som utvecklats och underhålls av Weasel Software sköter om styrningen av passagerartrafiken i Europas mest trafikerade passagerarhamnar, såsom i Helsingfors, Stockholm och Åbo. Sammanlagt passerar nästan 20 miljoner färjepassagerare genom systemets portar varje år. Vi utvidgar ständigt vårt serviceutbud och söker nya hamnar som samarbetspartners.

Flera passagerarhamnar runt Östersjön har tagit ibruk SmartPort System i sina terminaler. Programvaran används för att styra persontrafiken i terminalernas passagerarportar. Vid porten visar passageraren upp sin biljetts QR-kod för en skanner innan de går ombord på färjan. Systemet kontrollerar att den visade biljetten är korrekt, giltig och oanvänd. Därefter öppnar systemet portarna och låter passageraren gå igenom. Å andra sidan behöver rederierna information om att passageraren har gått ombord, och SmartPort-systemet förmedlar även detta till dem. Systemet tillhandahåller också annan statisk och exempelvis händelseloggar om passagerarna i ett lättförståeligt format till hamnoperatörerna.

SmartPort-systemets molnmigration genomfördes på ett år

I början av 2022 fungerade SmartPort-applikationen i hamnarna som lokala installationer, och då skedde all information som berörde passagerarna lokalt. Weasel Software genomförde en fullständig molnmigration av programvaran till Amazon Web Services molntjänst på ett år, och helheten blev färdig hösten 2023.

I samband med molnmigrationen uppdaterades också portstyrningsenheternas operativsystem och applikationer. Med hjälp av ett skickligt team slutfördes arbetet fint; både inom den planerade tidsplanen och den angivna budgeten.

“SmartPort utvecklas också kontinuerligt, och funktioner läggs till som underlättar användarnas vardag. Vi planerar också kontinuerligt andra lösningar som hör till samma produktfamilj av behörighetskontroll”, berättar Robert Sundell, projektledare för SmartPort.

SmartPort-teamet betjänar sina hamnkunder flytande på finska, svenska och engelska.

VÅRA ANSVARSOMRÅDEN ÄR:

Projektplanering och -ledning

Produkthantering

Användbarhets- och gränssnittsdesign (UI/UX)

Planering av AWS molnarkitektur

Planering av lösnings- och applikationsarkitektur

Planering och genomförande av molnmigration till AWS

Planering och genomförande av integrationer

Planering och genomförande av inbyggd systemprogramvara (Embedded Linux)

Systemunderhåll, produktionsdrift, vidareutveckling, samt tjänstehantering och servicedesk

ANVÄND TEKNIK:

Amazon AWS molntjänster

Java

Go

React

NextJs

Nodejs

PostgreSQL

Inbyggd Linux