Vi använder cookies på våra sidor, så vi kan erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Använding av cookies

10/13/2022

Pensionsskyddscentralen

En användarapplikation för löneavdelningens dokument

När lönerna har beräknats i PCS:s lönesystem importerar Weasel Softwares dokumentanvändarapplikation informationen som sedan sparas i ett lättåtkomligt format. Det är inte enbart fråga om ett arkiv utan det är också möjligt att editera dokumentens status, man kan t.ex. bifoga information som beskriver om dokumentet är nytt, under behandling eller om det väntar på granskning.

En speciellt viktig egenskap av applikationen är en klar och fungerande sökfunktionalitet. Man kan söka dokument baserat på vissa egenskaper, tex. person eller fakturatyp. Det är också möjligt att söka efter information som finns inne i dokumenten. Eftersom applikationen behandlar människors personliga löneuppgifter har GPDR-aspekterna noggrannt beaktats.

VÅRA ANSVARSOMRÅDEN ÄR:

Projektets definition och hantering

Metainformationshelhetens definition med beaktande av Sähke2:s krav

Skapandet av DM-arkivet

Konstruerande av migrationsverktyget

Byggandet av ett moderns användargränssnitt

ANVÄND TEKNIK:

Microsoft .Net

OpenText DM

SQL Server