Vi använder cookies på våra sidor, så vi kan erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Använding av cookies

8/2/2022

Laurea University of Applied Sciences

Lärarhandledares skrivbordstjänst

Lärarhandledarens skrivbordstjänst är ett verktyg för att övervaka och vägleda studiernas framsteg. Med hjälp av lärarhandledarens skrivbordstjänst kan vägledaren i ett tidigt skede identifiera de studenter vars framsteg har bromsat in och genom vägledning påverka studenten att slutföra de missade studierna och ta examen i tid. Mer än 10 000 studenter omfattas av tjänsten. Weasel Software kommer att vidareutveckla och underhålla denna molntjänst fram till 2025.

Med hjälp av lärarhandledarens skrivbordstjänst kan vägledaren i ett tidigt skede identifiera de studenter vars framsteg i sina studier har bromsat in och genom vägledning påverka studenten att slutföra de missade studierna och ta examen inom målet i tid.

På samma sätt är det också möjligt att i ett tidigt skede identifiera elever som går snabbare i sin grupp och möjliggöra för dem en ”accelerationsbana”, så att dessa elever kan ta examen i ett accelererat schema.

Weasel Softwares mål är att göra tjänsten enklare att använda, tydligare och säkrare.

”Eftersom applikationen hanterar personlig information relaterad till framsteg i studierna är det viktigt att det görs säkert och smidigt”, kommenterar projektledare Henri Valkama från Weasel Software.

Applikationen är utvecklad för att vara kundorienterad, det vill säga syftet är att göra användningen så enkel och intuitiv som möjligt för sina användare. De viktigaste funktionerna har vidareutvecklats under projektets gång så att huvudanvändarna kan hantera dem på ett lättförståeligt sätt.

VÅRA ANSVARSOMRÅDEN ÄR:

Utvecklings- och underhållsarbete

Hantering av molntjänstresurser

Integrationer i molnmiljön

Utveckling ac en CI/CD-operativmodell

Servicehantering

ANVÄND TEKNIK:

Microsoft .Net

Azure DevOps

Azure SQL

Azure Data Factory