Vi använder cookies på våra sidor, så vi kan erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Använding av cookies

7/27/2022

Nysse & Vilkku

Kollektivtrafikens tidtabellaffischer till Tammerfors och Kuopio

Att erbjuda kollektivtrafikens tidtabeller på hållplatserna på ett förståeligt sätt låter som en enkel sak, men i själva verket måste stora mängder data processeras och omvandlas till rätt form i bakgrunden. Slutresultatet måste vara en lättläst helhet som förutom tidtabeller, visar annan viktig information specifikt för hållplatsen.

Kollektivtrafikens tidtabellgenerator som Weasel Software utvecklar och upprätthåller, erbjuder kunderna ett program som omvandlar data till unika, informativa affischer. Från affischerna ser man förutom tidtabellerna för avgående bussar och spårvagnar, även deras rutter och variationer samt information om priser och zoner.

“Tidtabellgeneratorn erbjuder också möjligheten att specificera distribueringsinformation som berättar bland annat hur stor affisch hållplatsen behöver, hur många det behövs och i vilken ordning affischerna ska tryckas för att utdelningen till hållplatserna ska gå så smidigt som möjligt”, berättar projektchef Rauli Heikkinen på Weasel Software.

I Tammerfors finns affisherna förutom på busshållplatser, även på spårvagnshållplatserna. Weasel Software har även deltagit i utvecklingen av bakgrundssytemen för Waltti-skärmarna.

“Tjänstemännen som ansvarar för kollektivtrafiken i Tammerfors och Kuopio hade hört goda saker om våra tjänster, då vi tidigare hade utvecklat samma lösning för Föli i Åbo. Detta lyckade exempel ledde till en överenskommelse och arbetet kunde börja“, berättar projektchef Henri Valkama på Weasel Software.

Under ett halvårs intensivfas modifierades programmet för att stöda de två kommunernas kollektivtrafikdata, eftersom varje stad har aningen varierande rutt- och tidtabelldata. På grund av detta kan inte samma program direkt användas för olika kommuners behov.

Vi förnyade busshållplatsernas tidtabeller år 2021 i samarbete med Weasel Software. Med kollektivtrafikens tidtabellsgenerator kunde vi skapa individuella tidtabeller för hållplatserna och förtydliga informationen när A4-utskrifterna ersattes med större affischer. Vi har varit nöjda med de nya tidtabellerna för hållplatserna och samarbetet med Weasel.

Tero Myyryläinen

Kuopioregionens kollektivtrafik

VÅRA ANSVARSOMRÅDEN ÄR:

Utveckling av programmet

Upprätthålla och utveckla konverteringsverktyg som konverterar GTFS-data till programmets Jore-format

Formande av affischernas utseende programmatiskt

Projekt- och tjänsthantering

Upprätthållning och vidareutveckling

Molntjänster (Azure och AWS)

ANVÄND TEKNIK:

Node.js

React.js

REST API

Microsoft Azure