Vi använder cookies på våra sidor, så vi kan erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Använding av cookies

3/26/2024

Åbo museicentrum

Insamling av Åbos närhistoria – Prikka-webbtjänsten sparar minnen för Museicentralens användning

Vilken sorts frisyr tog du i hemlighet för dina föräldrar? Var fick du din första kyss? Var köpte du lösgodis med din veckopeng?

Åbo museicentrals Prikka-webbplats strävar efter att bevara minnen från åbobornas närhistoria i en webbtjänst där de samtidigt även skulle vara tillgängliga för andra intresserade att läsa. Weasel Software ansvarar för applikationens implementation och underhåll.

“Texter och fotografier som laddas upp på webbplatsen blir en del av Museicentrets samlingar och hjälper på det sättet både forskare och vanliga medborgare att förstå vår egen närhistoria. Vi har gjort webbplatsen användarvänlig och tydlig så att så många som möjligt skulle kunna använda den och spara sina erfarenheter där,” berättar projektledare Rauli Heikkinen från Weasel Software.

Genom upphandling till vinst

Weasel Software valdes som leverantör för projektet genom en intern minitävling inom ramen för Åbo stads ramavtal för programutveckling där Weasel Software valdes som den mest kostnadseffektiva aktören. Projektskedet godkändes i december 2022, underhåll och vidareutveckling påbörjades i början av 2023 och applikationens ibruktagning är planerad att börja under 2023.

I Prikka-projektet genomfördes först en preciserad specifikation och sedan planerades applikationens design och prototyp för användargränssnitt för att säkerställa bästa möjliga användbarhet i applikationen. Själva projektet bestod av ett fastprisprojekt varefter utvecklingen har fortsatt tillsammans med Museicentret med hjälp av agila metoder.

“Att arbeta med Weasel har varit smidigt även om processen har varit ganska lång. Önskade ändringar har genomförts snabbt och de har också gett bra idéer och förslag för utveckling av webbplatsens funktioner,” berättar forskaren Milla-Lotta Kemiläinen från Åbo museicentrum.

Weasel Software har genom att lyssna på kundens önskemål levererat en applikation till Museicentret enligt “nyckelfärdig” princip. Helheten har alltså varit under Weasel Softwares ansvar i olika delområden: projektplanering, ledning, användbarhets- och användargränssnittsdesign, applikationsutveckling, plattformstjänster och underhåll. Plattformstjänsterna erbjuds genom att utnyttja molntjänster. Museicentret deltog i att främja projektet i veckovisa möten och på detta sätt kunde det kontinuerligt säkerställas att kundens behov uppfylldes.

“Museicentret gynnas av denna helhetstjänst eftersom tydliga ansvarsområden och teamets smidighet medför tydliga kostnadsbesparingar” påpekar Heikkinen.

Du hittar Prikka-webbplatsen på adressen https://prikka.fi/

Att arbeta med Weasel har varit smidigt även om processen har varit ganska lång. Önskade ändringar har genomförts snabbt och de har också gett bra idéer och förslag för utveckling av webbplatsens funktioner.

Milla-Lotta Kemiläinen

Åbo museicentrum

VÅRA ANSVARSOMRÅDEN ÄR:

Design

Prototyp för användargränssnittet

Den planerade applikationen

Applikationens genomförande och fortsatt utveckling

Applikationsunderhåll

Erbjudandet till kunden som SAAS från molnet

Underhåll av AWS plattformstjänster

ANVÄND TEKNIK:

Node.js

Express.js

Next.js

React

TypeScript

MapLibre

PostgreSQL

TypeORM

REST-gränssnitt

AWS