Vi använder cookies på våra sidor, så vi kan erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Använding av cookies

9/11/2023

Den humanistiska yrkeshögskolan

Högkvalitativ information om tiotusentals ungdomars föreningsverksamhet med hjälp av Järjestin-insamlingsverktyget

Ett team bestående av tjänstedesigners, UX-designers och utvecklare från Weasel Software implementerade Järjestin-datainsamlingsverktyget för den Humanistiska yrkeshögskolan (Humak). Med hjälp av kan man i framtiden samla in information online om verksamheten från olika ungdomsorganisationer. I praktiken innebär detta att man för första gången får en helhetsbild av den finska ungdomsföreningsverksamheten.

Den humanistiska yrkeshögskolan: högkvalitativ information om tiotusentals ungdomars föreningsverksamhet med hjälp av Järjestin-insamlingsverktyget.

Ett team bestående av tjänstedesigners, UX-designers och utvecklare från Weasel Software implementerade Järjestin-datainsamlingsverktyget för den Humanistiska yrkeshögskolan (Humak). Med hjälp av kan man i framtiden samla in information online om verksamheten från olika ungdomsorganisationer. I praktiken innebär detta att man för första gången får en helhetsbild av den finska ungdomsföreningsverksamheten.

– Den finska ungdomsföreningssektorn är mycket diversifierad, och de människor som arbetar inom den har mycket olika digitala färdigheter. För närvarande varierar också de olika organisationernas datainsamlingssätt avsevärt. Därför är det i praktiken omöjligt att få en helhetsbild av effektiviteten av dessa organisationers verksamhet, säger Järjestin-tjänstens produktägare Niina Autiomäki från Humak.

Hon upplevde samarbetet med Weasel Software som naturligt och enkelt: trots den strama tidtabellen uppnåddes betydande resultat. Arbetet påbörjades av ett multiprofessionellt “fullservice-team” som bestod av tjänstedesigners, UX-designers och utvecklare, samt en arkitekt och en projektledare. Med teamets hjälp skapades Järjestin.

Över hundra organisationer under luppen

Järjestin erbjuder en intressant inblick i den finska föreningssektorn: olika hobbyer, samhällsaktiviteter och intressen. De mest kända finska ungdomsorganisationerna inkluderar bland annat Finlands Scouter, olika politiska ungdomsorganisationer och Mannerheims Barnskyddsförbund. Sammanlagt finns det över hundra ungdomsorganisationer i Finland.

– Nu finns det för första gången en möjlighet att mäta effekten av föreningsverksamheten, och genom det t.ex. motivera finansieringsrelaterade frågor, konstaterar Autiomäki.

Järjestin-datainsamlingstjänsten är i pilotfasen hösten 2023 och kommer att lanseras våren 2024. Då kommer data om tiotusentals unga finländares föreningsverksamhet att samlas in via den.

Arbete med moderna metoder

På grund av föreningssektorns mångfald var användarcentrerad utveckling i praktiken det enda sättet att uppnå ett framgångsrikt slutresultat. Under hela projektet var aktiva medlemmar i ungdomsorganisationer, dvs. framtida användarna av Järjestin-tjänsten, i centrum för designen. Weasel Software genomförde användarcentrerad design med tjänstedesign- och användarupplevelse-centrerade designmetoder. Användare deltog i tjänstens design genom intervjuer och användbarhetstestning. Webbplatsen gjordes på finska, svenska och engelska.

Slutresultatet är en molntjänst som en SAAS-lösning. Användargränssnittets design genomfördes med hjälp av Angular-gränssnittsbiblioteket. Datainsamlingssystemet genomfördes som en headless webbtjänst med Angular, Alfresco CMS och REST-APIs. Datainsamlingsformulären genomfördes med hjälp av open-source SurveyJS JavaScript-formbyggnadsverktyget. Webbplatsens plattformstjänster drivs av den offentliga Amazon Web Services-molntjänsten.

– Från och med nu kommer all information som samlas in från organisationerna också att vara tillgänglig för organisationerna själva att använda och dra nytta av, till exempel när man söker finansiering och visar effektiviteten. Detta är värdefull information som kommer att påverka hur organisationen styr sin egen verksamhet. Insamlad information kommer också att vara öppet tillgänglig för alla medborgare på nuorisotilastot.fi-webbplatsen, sammanfattar Autiomäki.

VÅRA ANSVARSOMRÅDEN ÄR:

Projektledning

Tjänstedesign

UX-design

Arkitektur och utveckling

Expertis inom AWS molntjänster

ANVÄND TEKNIK:

Angular

Alfresco

REST

JavaScript