Vi använder cookies på våra sidor, så vi kan erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Använding av cookies

2/21/2024

Åbo stadsbibliotek

Biblioteksböckerna var de vill lånas: Åbo stadsbiblioteks projekt "flytande samling" planeras och genomförs av Weasel Software!

Rätt böcker i rätt bibliotek, så att låntagaren får det läsmaterial de önskar – detta behov vill Åbo stadsbibliotek upfylla med hjälp av Weasel Software. Man vill också ge bibliotekspersonalen mer tid att fokusera på kundservice: de önskar ett intelligent system som planerar placeringen av böcker i olika bibliotek.

Bibliotekets användare lånar böcker från ett bibliotek och återlämnar dem till ett annat. Speciellt populära återlämningsplatser är de närbibliotek som ligger nära trafikknutpunkter och som har lättillgängliga parkeringsplatser.
Detta orsakar en obalans i materialet mellan olika bibliotek och belastar även bibliotekspersonalen: I vissa bibliotek finns det för många böcker i förhållande till utlåningen, och på andra ställen för få. För tillfället meddelar bibliotekspersonalen om både brist och överskott till andra bibliotek i området via Teams-chatt.

Böcker transporteras också flitigt från plats till plats: I Åbo-området transporteras så många som 7 000–15 000 volymer varje månad med skåpbil från ett bibliotek till ett annat, både för att leverera reservationer till låntagare och för att balansera samlingarna. För tillfället sker balanseringen till stor del baserat på “fingerkänsla”

Systemet rekommenderar ett nytt hembibliotek för boken

Weasel Softwares mål är att bygga ett intelligent system stöd för bibliotekarierna: det berättar vilka återlämnade böcker som bör skickas till vilket bibliotek och ger även rekommendationer om vilka böcker som bör skickas till en annan enhet från ett för fullt bibliotek Systemet skulle också kunna registrera “hjälpanrop” från de bibliotek där samlingen har blivit för tunn.

Weasel Software vann upphandlingen om att designa och genomföra systemet, och började projektet tillsammans med Åbo stadsbibliotek vid årsskiftet 2023–2024. Lösningen kommer att implementeras som en skräddarsydd SaaS-tjänst från Amazon Web Services moln för att garantera tjänstens tillgänglighet, flexibilitet och säkerhet.

“Biblioteket ser verkligen fram emot verktyget som går under arbetsnamnet ‘Kellutin’. Det förväntas lösa utmaningarna med att balansera den flytande samlingen. Det är fantastiskt att Weasel Software har tagit sig an utvecklingsarbetet”, säger Kaisa Hypén, servicechef på Åbo stadsbibliotek.