Vi använder cookies på våra sidor, så vi kan erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Använding av cookies

9/21/2022

Helsingfors stad

Användarvänlig UX/UI-design: Fostrans- och utbildningsnämndens ASTI-system

Med ASTI-systemet som används i Helsingfors-området kan man till exempel söka daghems- och förskoleplats åt barn. Kunder är både dagvårdens personal samt föräldrar till barn i dagvården. Antalet barn är ungefär 30000, vilket betyder att funktionalitetskraven är stora. I framtiden är det meningen att systemet ska användas också för skolelever.

Weasel Software har varit involverad i projektet som en del av Gofore Oys arbetsgrupp. Ansvarsområdena har till exempel varit att planera systemets användbarhet, planera och förverkliga användarundersökningar och ansvara för t.ex. designen för funktionaliteten kring kundbetalningar.

“ASTI-systemet måste uppfylla den offentliga förvaltningens omfattande krav vad gäller tillgänglighet och användbarhet. Uppfyllandet av dessa krav försäkras genom att planera servicen tillsammans med användarna”, konstaterar Senior UX Designer Jukka Taipalus

Användarorienterad design står i fokus för Weasel Softwares medarebetare oberoende av hur stora projekt de jobbar med. Det lönar sig att vara extra noggrann när användarskaran är så här omfattande: som verktyg har bl.a. använts användarintervjuer, prototyper och faciliterade workshops.

Systemet är för tillfället riktat till småbarnspedagogik och förskoleundervisning men man utvecklar det med mål att kunna inkludera även hela grundutbildningen och andra stadiets utbildning. Projektet kommer att fortsätta under kommande år och vi är stolta över att få vara med och bygga världens bästa utbildningssystem!

VÅRA ANSVARSOMRÅDEN ÄR:

Användarintervjuer

Kartläggning av användarbehov

Planering av användargränssnitt och prototyper

Facilitering av design-workshops

Användbarhetstestning

Tillgänglighetsutvärdering