Vi använder cookies på våra sidor, så vi kan erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Använding av cookies

8/2/2022

Åbo regiontrafik Föli

Tidtabellsgenerator för bushållplatserna

En effektiv kollektivtrafik är en av hörnstenarna i stadens infrastruktur. För att den skall fungera bra behöver användaren få svar på åtminstone följande viktiga fråga:

”När kommer bussen?”

Weasel Software skapade åt Åbo regiontrafik en tidtabellsgenerator som underlättar livet för resenärerna som väntar vid busshållplatserna. De nya tidtabellerna visar på ett tydligt och strukturerat sätt vilken buss som går vart och vid vilken tidpunkt.

Åbo regiontrafik ville modernisera informationen som erbjuds vid busshållplatserna: informationen skulle presenteras grafiskt och visuellt på ett sådant vis att den förstås vid en första överblick. Applikationen, som Weasel Software skapat, räknar utgående från Åbo regiontrafiks data ut tidtabeller för busshållplatserna, ritar ruttkartor, presenterar busslinjerna som hållplatsträd samt presenterar annan för resan relevant information.

Under våren 2020 förnyade vi tidtabellerna för kollektivtrafikens busshållplatser i Åboregionen i samarbete med Weasel Software. Samarbetet gick smidigt och projektet slutfördes enligt schema och enligt mål. Vi kommer definitivt att arbeta med Weasel Software också i framtiden!

Topias Pihlava

Åbo regiontrafik

VÅRA ANSVARSOMRÅDEN ÄR:

Applikationsutveckling

Utveckling av ett konverteringsverktyg som konverterar GTFS-data till Jore-format

Skapande av utskrift-layouter automatiskt

Projekt- och servicehantering

Underhållstjänster och vidareutveckling

Molntjänstsupport

ANVÄND TEKNIK:

Node.js

React.js

REST API

Microsoft Azure