Vi använder cookies på våra sidor, så vi kan erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Använding av cookies

Sekretesspolicy / Partnerregistrera

EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016), art. 12
Utgivningsdatum 7.10.2022

1. Registeransvarig

 • Namn
  • Weasel Software Oy
 • Adress
  • Lemminkäinengatan 34, 20520 Åbo
 • Övriga kontaktuppgifter
  • tietosuoja@weaselsoftware.fi

2. Kontaktperson för registerärenden

 • Namn
  • Henri Valkama
 • Adress
  • Lemminkäinengatan 34, 20520 Åbo
 • Övriga kontaktuppgifter
  • tietosuoja@weaselsoftware.fi

3. Namnet på registret

Partnerregister

4. Syfte med behandlingen av personuppgifter

I partnerregistret används personuppgifter för följande ändamål:

 • Underhålla och hantera ett samarbetsförhållande
 • Orderhantering, fakturering och betalningskontroll
 • Hantering av datanoggrannhet
 • Kommunikation, information och direktmarknadsföring till partners

Personuppgifter behandlas inte med hjälp av automatiskt beslutsfattande. Den personuppgiftsansvarige behandlar själva uppgifterna och använder underleveranstörer som agerar för den personuppgiftsansvariges räkning för behandlingen av personuppgifter.

5. Mottagare av information

Informationen i registret avslöjas vid behov till andra företag i koncernen för att vidta åtgärder relaterade till tillhandahållandeoch produktion av registratorns produkter och tjänster eller av andra liknande vanliga skäl.

6. Rätt att återkalla samtycke

Den registrerade ska ha rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av detta samtycke.