Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Evästeiden käyttö

9/8/2023

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Laadukasta tietoa kymmenien tuhansien nuorten järjestötoiminnasta Järjestin-tiedonkeruupalvelulla

Weasel Softwaren palvelumuotoilijoista, UX-suunnittelijoista ja kehittäjistä koostuva tiimi toteutti Humanistiselle ammattikorkeakoululle (Humak) Järjestin-tiedonkeruupalvelun. Sen avulla voidaan erilaisilta nuorisoalan järjestöiltä kerätä tulevaisuudessa verkossa tietoa niiden toiminnasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suomalaisia nuoria koskevasta järjestötoiminnasta saadaan ensimmäistä kertaa kokonaiskuva.

– Suomalainen nuorisoalan järjestökenttä on varsin moninainen, ja siinä toimivilla ihmisillä on keskenään hyvin erilaiset digitaaliset taidot. Tällä hetkellä erilaisten järjestöjen tiedonkeruutavat myös poikkeavat toisistaan merkittävästi. Siksi kokonaiskuvaa näiden järjestöjen toiminnan vaikuttavuudesta on käytännössä mahdotonta saada, kertoo Järjestin-palvelun tuoteomistaja Niina Autiomäki Humakista.

Hän koki yhteistyön Weasel Softwaren kanssa luontevaksi ja helpoksi: tiukasta aikataulusta huolimatta saatiin merkittäviä tuloksia aikaiseksi. Työhön tarttui moniammatillinen “täyden palvelun tiimi”, joka koostui palvelumuotoilijoista, UX-suunnittelijoista ja kehittäjistä, sekä arkkitehdistä ja projektipäälliköstä. Tiimin voimin luotiin Järjestin.

Toistasataa järjestöä tutkaimessa

Järjestin tarjoaa kiinnostavan näkymän suomalaiseen järjestökenttään: erilaisiin harrastuksiin, yhteiskunnallisiin toimintoihin ja kiinnostuksen kohteisiin liittyen. Tunnetuimpia suomalaisia nuorisoalan järjestöjä ovat esimerkiksi Suomen Partiolaiset, erilaiset poliittiset nuorisojärjestöt ja Mannerheimin lastensuojeluliitto. Kaikkiaan erilaisia nuorisoalan järjestöjä on Suomessa yli sata.

– Nyt on ensimmäistä kertaa mahdollisuus mitata järjestötoiminnan vaikuttavuutta, ja sitä kautta esimerkiksi perustella rahoitukseen liittyviä asioita, Autiomäki toteaa.

Järjestin-tiedonkeruupalvelu on pilotointivaiheessa syksyllä 2023, ja se otetaan käyttöön keväällä 2024. Silloin sen kautta kerätään tietoa kymmenien tuhansien suomalaisten nuorten järjestötoiminnasta.

Työtä moderneilla menetelmillä

Järjestökentän moninaisuuden vuoksi käyttäjälähtöinen kehittäminen oli käytännössä ainoa mahdollisuus päästä onnistuneeseen lopputulokseen. Koko projektin ajan suunnittelun keskiössä olivat nuorisoalan järjestöjen aktiiviset toimijat, eli siis tulevat Järjestin-palvelun käyttäjät. Weasel Software toteutti käyttäjälähtöisen suunnittelun palvelumuotoilun ja käyttökokemussuunnittelun menetelmin. Käyttäjiä osallistettiin palvelun suunnitteluun haastatteluin ja käytettävyystestein. Sivusto toteutettiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lopputulos on pilvipalvelu Saas-ratkaisuna. Käyttöliittymän design toteutettiin hyödyntäen Angular-käyttöliittymäkirjastoa. Tiedonkeruujärejestelmä toteutettiin Headless -tyyppisenä verkkopalveluna käyttäen Angularia, sekä Alfresco CMS:ää ja REST-rajapintoja. Tiedonkeruulomakkeet toteutettiin avoimen lähdekoodin SurveyJS JavaScript-pohjaista lomakkeen rakennustyökalua hyödyntämällä. Verkkosivun alustapalveluina toimii julkinen Amazon Web Services -pilvipalvelu.

– Tästä eteenpäin kaikki järjestöistä kerättävä tieto jää myös järjestöille itselleen käytettäväksi ja hyödynnettäväksi, esimerkiksi rahoituksen hakemisessa ja vaikuttavuuden osoittamisessa. Tämä on arvokasta tietoa, joka tulee vaikuttamaan siihen, miten järjestö itse toimintaansa ohjaa. Kerättyä tietoa on myös avoimesti saatavissa kaikille kansalaisille nuorisotilastot.fi -verkkopalvelussa, Autiomäki summaa.

MEIDÄN VASTUULLAMME OVAT:

Projektinhallinta

Palvelumuotoilu

UX-suunnittelu

Arkkitehtuuri ja kehitys

AWS-pilvipalveluiden asiantuntijuus

KÄYTETTYJÄ TEKNOLOGIOITA:

Angular

Alfresco

REST

JavaScript