Weasel Software

Weasel Software digitaliserar
och utvecklar kundernas verksamhet
genom att utnyttja bästa praxis,
mjukvara, molntjänster och lösningar.

Vi gör det vi lovar – öppet, rättvist och smidigt

Vi värderas som partner eftersom vi gör det vi lovar. Vår verksamhet styrs av kundernas behov – vi sätter oss in i projekten så att vi kan genomföra dem grundligt, klokt och enligt överenskommelse. Våra kunder är främst stora och medelstora företag samt offentliga organisationer.

Vi jobbar enligt vårt motto dvs öppet, rättvist och smidigt. Våra kunder vet alltid vad de får.

Användarvänlig UX/UI-design: Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämndens ASTI-system

När kunderna är föräldrarna och den vårdande personalen till de barn som deltar i hela Helsingforsregionens förskoleverksamhet (ca 30000 barn) är kraven på att systemet ska fungera smidigt betydande. Med ASTI-systemet söker man t.ex. förskoleplats för barnen och i framtiden är det planerat att utöka användningen även till barn i skolåldern.

Weasel Software har varit involverad i projektet som en del av Gofore Oys arbetsgrupp. Ansvarsområdena har till exempel varit att planera systemets användbarhet, planera och förverkliga användarundersökningar och ansvara för t.ex. designen för funktionaliteten kring kundbetalningar.

”ASTI-systemet måste uppfylla den offentliga förvaltningens omfattande krav vad gäller tillgänglighet och användbarhet. Uppfyllandet av dessa krav försäkras genom att planera servicen tillsammans med användarna”, konstaterar Senior UX Designer Jukka Taipalus.

Användarorienterad design står i fokus för Weasel Softwares proffs oberoende av hur stora projekt man jobbar. Det lönar sig att vara speciellt noggrann när användarskaran är såhärpass stor och bred: som verktyg har använts bl.a användarintervjuer, prototyper och faciliterade workshops.

Systemet är för tillfället riktat till småbarnspedagogik och förskoleundervisning men man utvecklar det med mål att kunna inkludera även hela grundutbildningen och andra gradens studier. Projektet kommer att fortsätta under kommande år och vi är stolta över att få vara med och bygga världens bästa utbildningssystem!

Våra ansvarsområden är:

 • Användarintervjuer
 • Kartläggning av använderbehov
 • Planering av användargränssnitt och prototyper
 • Facilitering av design-workshops
 • Användbarhetstestning
 • Tillgänglighetsutvärdering

SmartPort System tar hand om passagerartrafiken i hamnarna

Europas mest trafikerade passagerarhamnar i Helsingfors, Stockholm och Mariehamn förlitar sig på tekniken från Weasel Software för att vägleda sina passagerare. SmartPort-systemet säkerställer att biljetten som visas vid porten är korrekt och giltig, och låter biljettinnehavaren komma in genom porten endast vid rätt tidpunkt. Samtidigt skickar applikationen information till färjerederiet om huruvida den som visar upp biljetten har passerat porten eller inte.

Weasel Software kommer att vidareutveckla och underhålla SmartPort-systemet, som de förvärvade i början av 2022. Vi utökar ständigt vårt tjänsteutbud och vi letar aktivt efter nya hamnar för att bli våra partners.

“SmartPort-verksamheten passar bra in i vårt företag: vi har gedigen expertis inom enhetsspecifika kollektivtrafiklösningar, t.ex. programvaran för visning av bussinformation som vi har utvecklat. Vi är också bekanta med utveckling och underhåll av kritiska system som detta. Och dessutom är vi vana vid att betjäna våra kunder på engelska, svenska och finska, som är huvudspråken för SmartPorts nuvarande intressenter”, säger Juha Laurila, VD för Weasel Software.

Våra ansvarsområden är:

 • Projekt- och servisledning
 • Applikationsutveckling, design av applikationsarkitektur och lösningar
 • Systemunderhåll
 • Kartläggning av kundbehov för den kommande molnversionen

Teknikerna som används är t.ex Spring Boot, Percona XtraDB Cluster, HazelCast IMDB och Tomcat.

Kollektivtrafikens tidtabellaffischer till Tammerfors och Kuopio

Att erbjuda kollektivtrafikens tidtabeller på hållplatserna på ett förståeligt sätt låter som en enkel sak, men i själva verket måste stora mängder data processeras och omvandlas till rätt form i bakgrunden. Slutresultatet måste vara en lättläst helhet som förutom tidtabeller, visar annan viktig information specifikt för hållplatsen.

Kollektivtrafikens tidtabellgenerator som Weasel Software utvecklar och upprätthåller, erbjuder kunderna ett program som omvandlar data till unika, informativa affischer. Från affischerna ser man förutom tidtabellerna för avgående bussar och spårvagnar, även deras rutter och variationer samt information om priser och zoner.

“Tidtabellgeneratorn erbjuder också möjligheten att specificera distribueringsinformation som berättar bland annat hur stor affisch hållplatsen behöver, hur många det behövs och i vilken ordning affischerna ska tryckas för att utdelningen till hållplatserna ska gå så smidigt som möjligt”, berättar projektchef Rauli Heikkinen på Weasel Software.

I Tammerfors finns affisherna förutom på busshållplatser, även på spårvagnshållplatserna. Weasel Software har även deltagit i utvecklingen av bakgrundssytemen för Waltti-skärmarna.

“Tjänstemännen som ansvarar för kollektivtrafiken i Tammerfors och Kuopio hade hört goda saker om våra tjänster, då vi tidigare hade utvecklat samma lösning för Föli i Åbo. Detta lyckade exempel ledde till en överenskommelse och arbetet kunde börja“, berättar projektchef Henri Valkama på Weasel Software.

Under ett halvårs intensivfas modifierades programmet för att stöda de två kommunernas kollektivtrafikdata, eftersom varje stad har aningen varierande rutt- och tidtabelldata. På grund av detta kan inte samma program direkt användas för olika kommuners behov.

Våra ansvarsområden är:

 • Utveckling av programmet
 • Upprätthålla och utveckla konverteringsverktyg som konverterar GTFS-data till programmets Jore-format
 • Formande av affischernas utseende programmatiskt
 • Projekt- och tjänsthantering
 • Upprätthållning och vidareutveckling
 • Molntjänster (Azure och AWS)

Teknologier som används i tjänsten är bl.a. Node.js, React, Go, GraphQL, REST, Docker och molntjänster.

PayiQ – Mobilutveckling för en molnbaserad biljettplattform

Som en del av Weasel Softwares kollektivtrafikverksamhet har vi varit involverade i utvecklingen av mobilapplikationer och bakgrundstjänster för PayiQ:s biljettplattform. PayiQs Ticketing as a Service -plattform används till exempel i Åboregionens mobilapplikation för kollektivtrafik: Föli-applikationen byggs och anpassas ovanpå PayiQ:s plattform.

PayiQ:s biljettsystem effektiviserar användandet av kollektivtrafiken: köp och kontroll av biljett, en reseplanerare och kartbaserad reseplanering, mobilladdning av resekort och andra bussbiljettbehov sköts bekvämt via den mobila plattformen. Plattformen samlar även in information om biljettanvändning och kundrörelser så att den kan analyseras och användas för att förbättra hela systemet.

Vi har varit med i att utveckla Android-mobilbetalningar med NFC, förbättra användbarheten av applikationer och utveckla och underhålla plattformen för att motsvara funktionerna i de senaste Android- och iOS-telefonerna. Dessutom har vi implementerat funktionerna för ett virtuellt resekort som körs på telefonen – om kollektivtrafikföretagets hårdvara stödjer det virtuella kortet behövs inget fysiskt resekort alls, och all biljettinformation finns och är tillgänglig direkt på telefonen.

Våra ansvarsområden är:

 • Utvecklingsarbete som en del av ett team
 • Android-mobilutveckling
 • iOS-mobilutveckling
 • Utveckling av mobila enheter
 • Utveckling av mobila betalningar med hjälp av NFC

Teknologierna som används i mobilutveckling är t.ex. Objective-C, Swift, Java, Python och Django.

Statsrådets Kansli – ”Sitoumus 2050”

Socialt åtagande för hållbar utveckling är en nationell strategi för hållbar utveckling, till vilken de olika parterna gör konkreta, innovativa, mätbara och uppföljande åtaganden.Åtaganden för hållbar utveckling hanteras genom ”Sitoumus2050.fi”. “Sitoumus2050” är också en utställning för internationellt hållbart utvecklingsarbete.

Weasel Software utvecklar och underhåller informationssystempaketet Sitoumus2050.fi för premiärministeriets kontor i Finland.Uppdraget inkluderar utveckling av nya funktioner, förbättring av servicefunktionalitet och funktioner inklusive UI / UX-design och integration av servicekomponenter med automatisering och prediktiv analys.

Teknologier: Java, React.js, Node.js, PostgreSQL, MongoDB, Liferay, Amazon AWS cloud services

Våra ansvarsområden är:

 • Vidareutveckling och underhåll av Sitoumus2050-onlinetjänsten
 • Design, specifikation och genomförande av särskilda projekt
 • UX/UI-design
 • Ansvar för AWS-molntjänstmiljö
 • Projektledning och tjänstehentering

Teknologier: Java, React.js, Node.js, PostgreSQL, MongoDB, Liferay, Amazon AWS cloud services

Pensionsskyddscentralen – Informationssystem för dokumenthantering

Weasel Software underhåller och vidareutvecklar Pensionsskyddscentralens informationssystem för dokumenthantering, som innehåller miljontals olika dokument. Pensionsskyddscentralen värdesätter en säker, pålitlig och kundfokuserad partner, vilket har gjort det möjligt för Weasel Software att erbjuda hjälp och lösningar på en rad andra utmaningar. Vi utvecklar till exempel ETK:s elektroniska posttjänst, som ser till att finländarna får sina viktiga dokument. Vi har även byggt en separat applikation genom vilken olika typer av dokument med metadata kan överföras från ett system till ett annat.

Våra ansvarsområden är:

 • Dokumenthanteringslösningar, behovsidentifiering och underhållsförenkling
 • Utveckling av ett informationssystem för dokumenthantering och underlättande av administration
 • Applikationsutveckling, applikationsarkitektur och lösningsdesign
 • Projektledning och serviceledning
 • Sähke2 experttjänster

Teknikerna som används i tjänsten är t.ex. Microsoft .Net, C#, TSQL, OpenText eDocs DM, Active Docs, Adlib och Asponse.

Dokumenthantering och arkiveringslösningar

Pensionsskyddscentralen (PCS) behövde i över tio år en mjukvarulösning för att återigen kunna söka, använda och klassificera arkiverat material som låg på en hårdskiva. Weasel Software byggde en omgivning för arkivet samt förverkligade en applikation som flyttade
det gamla materialet till arkivet. Dessutom skräddarsydde Weasel Software ett eget användargränssnitt för PCS med vilkens hjälp man igen lätt kunde komma åt den sparade informationen.

Helhetslösningen förverkligades på några månader av en arbetsgrupp bestående av Weasel Softwares utvecklare, lyhörda för kundens önskemål och behov.

Våra ansvarsområden är:

 • Projektets definition och hantering
 • Metainformationshelhetens definition med beaktande av Sähke2:s krav
 • Skapandet av DM-arkivet
 • Konstruerande av migrationsverktyget
 • Byggandet av ett modernt användargränssnit

Använda teknologier var bl.a .NET, OpenText DM, SQL Server.

En hanteringsapplikation för löneavdelningens dokument

Det lyckade arkiveringsprojektet möjliggjorde även att vi kunde fortsätta samarbetet med Pensionsskyddscentralen på många andra fronter. En av dessa är förbättringen av arkivdokumenthantering för PCS:s löneavdelning.

När lönerna har beräknats i PCS:s lönesystem importerar Weasel Softwares dokumenthanteringsapplikation informationen som sedan sparas i ett lättåtkomligt format. Det är inte enbart fråga om ett arkiv utan det är också möjligt att editera dokumentens status, man kan t.ex. bifoga information som beskriver om dokumentet är nytt, under behandling eller om det väntar på granskning.

En speciellt viktig egenskap av applikationen är en klar och fungerande sökfunktionalitet. Man kan söka dokument baserat på vissa egenskaper, tex. person eller fakturatyp. Det är också möjligt att söka efter information som finns inne i dokumenten. Eftersom applikationen behandlar människors personliga löneuppgifter har GPDR-aspekterna noggrannt beaktats.

Våra ansvarsområden är:

 • Projektets definition och hantering
 • Metainformationshelhetens definition med beaktande av Sähke2:s krav
 • Skapandet av DM-arkivet
 • Konstruerande av migrationsverktyget
 • Byggandet av ett moderns användargränssnitt

Använda teknologier var bl.a .NET, OpenText DM, SQL Server.

Laurea University of Applied Sciences – Lärarhandledares skrivbordstjänst

Lärarhandledarens skrivbordstjänst är ett verktyg för att övervaka och vägleda studiernas framsteg. Med hjälp av tjänsten får lärar- och vägledningspersonal realtidsinformation om studiernas framsteg av enskilda elever och elever i utbildningsgrupper. Mer än 10 000 studenter omfattas av tjänsten. Weasel Software kommer att vidareutveckla och underhålla denna molntjänst fram till 2025.

Med hjälp av lärarhandledarens skrivbordstjänst kan vägledaren i ett tidigt skede identifiera de studenter vars framsteg i sina studier har bromsat in och genom vägledning påverka studenten att slutföra de missade studierna och ta examen inom målet i tid.

På samma sätt är det också möjligt att i ett tidigt skede identifiera elever som går snabbare i sin grupp och möjliggöra för dem en ”accelerationsbana”, så att dessa elever kan ta examen i ett accelererat schema.

Weasel Softwares mål är att göra tjänsten enklare att använda, tydligare och säkrare.

”Eftersom applikationen hanterar personlig information relaterad till framsteg i studierna är det viktigt att det görs säkert och smidigt”, kommenterar projektledare Henri Valkama från Weasel Software.

Applikationen är utvecklad kundorienterad, det vill säga syftet är att göra användningen så enkel och intuitiv som möjligt för sina användare. De viktigaste funktionerna har vidareutvecklats under projektets gång så att huvudanvändarna kan hantera dem i applikationen på ett lättförståeligt sätt.

Våra ansvarsområden är:

 • Utvecklings- och underhållsarbete
 • Hantering av molntjänstresurser
 • Integrationer i molnmiljön
 • Utveckling ac en CI/CD-operativmodell
 • Servicehantering

Teknikerna som används är t.ex. .Net, Azure DevOps, Azure SQL -databaser och Data Factory analysis- och rapporteringstjänster.

Åbo regiontrafik Föli – Tidtabellsgenerator för busshållplatserna

En effektiv kollektivtrafik är en av stadens infrastrukturs hörnstenar. För att den skall fungera bra behöver användaren få svar på åtminstone följande viktiga fråga:

”När kommer bussen?”

Weasel Software skapade åt Åbo regiontrafik en tidtabellsgenerator som underlättar livet för resenärerna som väntar vid busshållplatserna. De nya tidtabellerna visar på ett tydligt och strukturerat sätt vilken buss som går vart och vid vilken tidpunkt.

Åbo regiontrafik ville modernisera informationen som erbjuds vid busshållplatserna: informationen skulle presenteras grafiskt och visuellt på ett sådant vis att den förstås vid en första överblick. Applikationen, som Weasel Software skapat, räknar utgående från Åbo regiontrafiks data ut tidtabeller för busshållplatserna, ritar ruttkartor, presenterar busslinjerna som hållplatsträd samt presenterar annan för resan relevant information.

Våra ansvarsområden är:

 • Applikationsutveckling
 • Utveckling av ett konverteringsverktyg som konverterar GTFS-data till Jore-format
 • Skapande av utskrift-layouter automatiskt
 • Projekt- och servicehantering
 • Underhållstjänster och vidareutveckling
 • Molntjänstsupport

De teknologier som används är bl.a Node.js, React, Rest-Api:n.