Weasel Software digitaliserar
och utvecklar kundernas verksamhet
genom att utnyttja bästa praxis,
mjukvara, molntjänster och lösningar.

Vi gör det vi lovar – öppet, rättvist och smidigt

Vi värderas som partner eftersom vi gör det vi lovar. Vår verksamhet styrs av kundernas behov – vi sätter oss in i projekten så att vi kan genomföra dem grundligt, klokt och enligt överenskommelse. Våra kunder är främst stora och medelstora företag samt offentliga organisationer.

Vi jobbar enligt vårt motto dvs öppet, rättvist och smidigt. Våra kunder vet alltid vad de får.

Statsrådets Kansli – “Sitoumus 2050”

Socialt åtagande för hållbar utveckling är en nationell strategi för hållbar utveckling, till vilken de olika parterna gör konkreta, innovativa, mätbara och uppföljande åtaganden.Åtaganden för hållbar utveckling hanteras genom ”Sitoumus2050.fi”. “Sitoumus2050” är också en utställning för internationellt hållbart utvecklingsarbete.

Weasel Software utvecklar och underhåller informationssystempaketet Sitoumus2050.fi för premiärministeriets kontor i Finland.Uppdraget inkluderar utveckling av nya funktioner, förbättring av servicefunktionalitet och funktioner inklusive UI / UX-design och integration av servicekomponenter med automatisering och prediktiv analys.

Teknologier: Java, React.js, Node.js, PostgreSQL, MongoDB, Liferay, Amazon AWS cloud services

Pensiosskyddscentralen – Dokumenthantering

Det finska centret för pensioner (ETK) är en lagstadgad utvecklare, expert och leverantör av gemensamma tjänster för tjänstepensionsförsörjning. Centret för pensioner säkerställer enhetligheten i genomförandet av tjänstepensionsförsörjningen och hanterar frågor som är gemensamma för tjänstepensionssystemet.

Weasel Software utvecklar och underhåller ett informationshanteringssystem för dokumenthantering implementerat som en webbtjänst för Finlands pensionscenter. Systemet är en av kärnprocesserna i pensionssystemet. Uppdraget inkluderar t.ex. dokumenthanteringssystem och dess gränssnittsutveckling och versionuppdateringar. Förutom applikationsutveckling inkluderar professionella tjänster applikationsarkitektur och lösningsdesign, experttjänster och projektledning.

Teknologier: Microsoft .Net, C#, TSQL, OpenText eDocs DM, Active Docs, Adlib.

Turun seudun joukkoliikenne Föli – Pysäkkiaikataulujen julistegeneraattori

Toimiva joukkoliikenne on yksi kaupunki-infran kulmakivistä. Jotta sepysyisi toimivana, yhtä tietoa tarvitaan ylitse muiden:

”Milloin se bussi tulee?”

Weasel Software toteutti Turun seudun joukkoliikenteelle aikataulugeneraattorin, jonka avulla bussipysäkeillä odottavien matkustajien elämä selkeytyi ja helpottui. Uusista aikatauluista näkee jäsennellysti mikä bussi menee minnekin ja mihin aikaan.

Turun seudun joukkoliikenne halusi päivittää pysäkeillä tarjotun tiedon 2020-luvulle: tarvittiin selkeän graafisesti ja havainnollisesti esitettyä tietoa, joka on omaksuttavissa yhdellä silmäyksellä. Weasel Softwaren toteuttama sovellus laskee asiakkaan tarjoaman datan perusteella pysäkkiaikataulun, piirtää reittikartan, esittää linjojen reitit pysäkkipuuna ja kertoo muut matkan kannalta olennaiset tiedot.

Meidän vastuullamme ovat:

  •  Sovelluskehitys
  •  Konversiotyökalun rakentaminen, joka muuntaa GTFS dataa Jore-muotoon
  •  Tulosteiden layouttien muodostaminen ohjelmallisesti
  •  Projekti- ja palvelunhallinta
  •  Ylläpitopalvelut ja jatkokehitys
  •  Pilvipalvelutuki

Palvelussa käytettyjä teknologioita ovat mm. Node.js, React, Rest-Apit