Weasel Software digitaliserar
och utvecklar kundernas verksamhet
genom att utnyttja bästa praxis,
mjukvara, molntjänster och lösningar.

Vi gör det vi lovar – öppet, rättvist och smidigt

Vi värderas som partner eftersom vi gör det vi lovar. Vår verksamhet styrs av kundernas behov – vi sätter oss in i projekten så att vi kan genomföra dem grundligt, klokt och enligt överenskommelse. Våra kunder är främst stora och medelstora företag samt offentliga organisationer.

Vi jobbar enligt vårt motto dvs öppet, rättvist och smidigt. Våra kunder vet alltid vad de får.

Statsrådets Kansli – ”Sitoumus 2050”

Socialt åtagande för hållbar utveckling är en nationell strategi för hållbar utveckling, till vilken de olika parterna gör konkreta, innovativa, mätbara och uppföljande åtaganden.Åtaganden för hållbar utveckling hanteras genom ”Sitoumus2050.fi”. “Sitoumus2050” är också en utställning för internationellt hållbart utvecklingsarbete.

Weasel Software utvecklar och underhåller informationssystempaketet Sitoumus2050.fi för premiärministeriets kontor i Finland.Uppdraget inkluderar utveckling av nya funktioner, förbättring av servicefunktionalitet och funktioner inklusive UI / UX-design och integration av servicekomponenter med automatisering och prediktiv analys.

Teknologier: Java, React.js, Node.js, PostgreSQL, MongoDB, Liferay, Amazon AWS cloud services

Pensiosskyddscentralen – Dokumenthantering

Det finska centret för pensioner (ETK) är en lagstadgad utvecklare, expert och leverantör av gemensamma tjänster för tjänstepensionsförsörjning. Centret för pensioner säkerställer enhetligheten i genomförandet av tjänstepensionsförsörjningen och hanterar frågor som är gemensamma för tjänstepensionssystemet.

Weasel Software utvecklar och underhåller ett informationshanteringssystem för dokumenthantering implementerat som en webbtjänst för Finlands pensionscenter. Systemet är en av kärnprocesserna i pensionssystemet. Uppdraget inkluderar t.ex. dokumenthanteringssystem och dess gränssnittsutveckling och versionuppdateringar. Förutom applikationsutveckling inkluderar professionella tjänster applikationsarkitektur och lösningsdesign, experttjänster och projektledning.

Teknologier: Microsoft .Net, C#, TSQL, OpenText eDocs DM, Active Docs, Adlib.

Åbo regiontrafik Föli – Tidtabellsgenerator för busshållplatserna

En effektiv kollektivtrafik är en av stadens infrastrukturs hörnstenar. För att den skall fungera bra behöver användaren få svar på åtminstone följande viktiga fråga:

”När kommer bussen?”

Weasel Software skapade åt Åbo regiontrafik en tidtabellsgenerator som underlättar livet för resenärerna som väntar vid busshållplatserna. De nya tidtabellerna visar på ett tydligt och strukturerat sätt vilken buss som går vart och vid vilken tidpunkt.

Åbo regiontrafik ville modernisera informationen som erbjuds vid busshållplatserna: informationen skulle presenteras grafiskt och visuellt på ett sådant vis att den förstås vid en första överblick. Applikationen, som Weasel Software skapat, räknar utgående från Åbo regiontrafiks data ut tidtabeller för busshållplatserna, ritar ruttkartor, presenterar busslinjerna som hållplatsträd samt presenterar annan för resan relevant information.

Vi ansvarar för:

  • Applikationsutveckling
  • Utveckling av ett konverteringsverktyg som konverterar GTFS-data till Jore-format
  • Skapande av utskrift-layouter automatiskt
  • Projekt- och servicehantering
  • Underhållstjänster och vidareutveckling
  • Molntjänstsupport

De teknologier som används är bl.a. Node.js, React, Rest-Api:n.

 

Alla dina företagets IT-tjänster – från samma partner

Laawa Oy

Åbo-baserade byggföretag Laawa Oy är en ambitiös bygg -och renoveringsprofessional. Företaget ville ha alla sina IT-tjänster, såsom webbplats, e-post, molntjänster och IT-support från samma leverantör – och Weasel Software valdes som denna partner.

-Weasel Software var ett naturligt beslut eftersom vi visste att de verkligen skulle ha färdigheterna för att knäcka eventuella IT-problem vi skulle möta. Vi har alltid fått hjälp snabbt och vid behov också aktiv service och insikter för att främja saker, säger en av Laawa Oy:s grundare, Henrik Holkko.

Webbplatsen skapades till exempel i en WordPress-mall genom att utforma den tillsammans: det var viktigt att lyfta fram det kunskap som Laawa Oy har inom bygg- och renoveringsområdet. Eftersom detta är en mycket konkurrenskraftig bransch är det också viktigt att webbplatserna Sökmotoroptimering är i toppklass.

“Vi förser våra kunder med IT-lösningar som gynnar deras verksamhet på bästa möjliga sätt. I det här fallet beställde Laawa Oy ett komplett paket från oss, med vilket vi hjälper dem att bli synliga inom sitt eget kompetensområde. En smidig digital upplevelse förbättrar deras bild som en professionell och pålitlig kandidat – som det borde vara”, kommenterar Juha Laurila, VD för Weasel Software Oy.

We är ansvariga för

  • Designa och skriva textinnehåll för webbplatser
  • Optimering av webbplatsens sökmotor
  • Riktad Google Ads -annonsering