Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Evästeiden käyttö

Hero image

4/13/2022

Kilpailijoiden sijaan kumppaneita: Sitowise ja Weasel Software yhdessä raiteilla

Kasvava it-yritys Weasel Software sekä tuore pörssinousija Sitowise eivät lähteneet kilpasille, vaan yhdistivät voimansa. Tuloksena on asiantuntijakattaus, joka tarjoaa Väylävirastolle parhaat osaajat rataverkon digitalisoimiseen. Mutta miten sujuu arjen tekeminen, kun ryhmässä on tekijöitä eri yrityksistä?

Kun Kai Niemeläinen jo käynnistää työläppäriään tiistaiaamuna Helsingissä, samaan aikaan Petteri Mandelin on vasta saanut kahvinkeittimen päälle Tampereella. Viiden minuutin päästä alkaa yhteinen aamupalaveri, ja mukaan liittyy vielä kaksi muuta it-alan osaajaa – kaikki etänä, tietenkin.

Nelikon tehtävänä on määrittää ne toiminnallisuudet, joiden perusteella ratatietojärjestelmään digitalisoidaan lähes 6000 kilometriä Suomessa risteileviä rautateitä. Erityisen tästä tiimistä tekee se, että sen työntekijät tulevat yrityksistä, jotka työskentelevät samalla alalla ja jotka voisivat toisessa tilanteessa olla toistensa kilpailijoita.

“Tarjouspyyntöjen vaatimukset ovat koventuneet entisestään. Tehtävään parhaiten sopivat asiantuntijat ovat helposti hajaantuneina eri taloihin, eikä vapaita resursseja ole välttämättä saatavilla isoissakaan it-firmoissa. Kun kootaan parhaat mahdolliset kokoonpanot eri yrityksistä, voidaan hyödyttää sekä omaa liiketoimintaa että asiakkaan tarpeita”, kertoo hankkeessa tuoteomistajana työskentelevä Kai Niemeläinen, Sitowiseltä.

Toki eri yrityksiin kuuluminen tuo mukanaan myös arkipäivän hankaluuksia. Yksi kompastuskivistä on se, että tiimin jäsenet eivät näe toistensa kalentereita. Tämän vuoksi yhteiset tapaamiset täytyy aina selvittää ”vaikeimman kautta”.

”Toisaalta tämä projekti on opettanut ja antanut ajattelemisen aihetta: eri yritysten toimijoilla on eri käytännöt, ja se pakottaa tarkastelemaan kriittisesti omiakin työtapoja”, hankkeessa tuotepäällikkönä työskentelevä Petteri Mandelin toteaa. Hänen työnantajansa on Weasel Software Oy.

Paras kollega voi löytyä kilpailijan leivistä

Vaikka saman alan yritykset voivat joskus olla tarjouksia tehdessään kilpakumppaneita keskenään, se ei tarkoita henkilöiden välistä kitkaa. Päinvastoin: omaa osaamista luontevasti täydentävä kollega voi helposti työskennellä eri työnantajalle.

“Roolien ja yhteisten pelisääntöjen sopiminen tiimin kesken auttaa siihen, että on kaikille selvää kuka on vastuussa mistäkin, ja kuka on hänen yhteyshenkilönsä asiakkaan taholta. Itse näen niin, ettei monitoimittajaympäristö välttämättä ole sen haastavampi kuin oman yrityksen tiimi. Suurimmat haasteet tulevat siinä, kun kohtaamme asiakkaan erilaisissa ongelmatilanteissa. Tiimin yhtenäisyys on tuossa hetkessä tärkein voimavara”, Niemeläinen sanoo.

Yhteinen tausta ja osaaminen ovat vahva nimittäjä, joka tuo ammattilaisia lähemmäs toisiaan.

“Kun tekniset ihmiset ratkovat teknisiä asioita, niin kyllä siinä raja-aidat unohtuvat ja tiimihenki muodostuu nopeasti. Se syntyy omasta asiantuntemuksesta ja tiimikaverien asiantuntemuksen kunnioittamisesta ja arvostamisesta”, Mandelin huomauttaa.

Päivittäinen tapaaminen tukee yhteishenkeä

Tiimihenkeä ja yhtenäisyyttä luodaan ja tuetaan yhteisillä palavereilla ja tapaamisilla. Sekä Mandelin että Niemeläinen nostavat tärkeänä tekijänä esiin joka-aamuisen tiimipalaverin, jossa vaihdetaan tiedot oman työtilanteen etenemisestä ja tuodaan esille mahdolliset ongelmat.

“Olemme onnistuneet koronatilanteesta johtuen tapaamaan livenä ainoastaan yhden kerran. Siitä huolimatta koen, että toimimme tiiminä: tapaamme myös kolme kertaa viikossa etänä tuoteohjauksen dailyssä ja lisäksi meillä on asiakkaan kanssa yhteisiä tuotejohtamispalavereja. Odotan aina innolla ajatuksenvaihtoa tiimikaverien kanssa, on mukavaa tavata ja miettiä, miten seuraavaksi kuljemme kohti tavoitteitamme, Niemeläinen toteaa.

Saumaton tiedon välittäminen kaikille tiimin jäsenille on tärkeää, joten yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat sen suhteen on rakennettu alusta alkaen sitä tukemaan. Toisaalta matkan varrella opitaan koko ajan lisää, ja niinpä tiimi on esimerkiksi päätynyt muuttamaan alkuperäisiä jira-käytäntöjään tämänhetkistä tilannetta paremmin tukeviksi. Yhdessä tekeminen on yhdessä oppimista.

Puolet meiltä, puolet teiltä

Yhteistyön tekeminen oli mielekästä myös Sitowiselle ja Weasel Softwarelle yrityksinä.

”Tiesin, että meiltä löytyy talosta täsmäosaamista juuri tähän keissiin, mutta ei kokonaisen tiimin verran. Nähtyäni kilpailutuksen huomasin, että Sitowiseltä oli tullut kyselyä asiantuntijoista omalle verkostolleen, ja sitä kautta päädyimme tekemään tarjouksen yhdessä”, kertaa Weasel Softwaren toimitusjohtaja Juha Laurila tapahtumia.

Rataverkon digitalisoimiseen tähtäävä hanke tarvitsi osaajikseen sekä tuotehallintaa että arkkitehtuurityötä. Tekijöistä kaksi tulee tiimiin Sitowisen kautta, kaksi puolestaan Weasel Softwaren tallista.

”Ennen kaikkea tämä on mahdollisuus valikoida täsmänä asiakkaalle ne juuri oikeat tekijät, jotta hanke etenee parhaalla mahdollisella tavalla”, kertoo Sitowisen myyntijohtaja Jukka Erkkilä.

***

6+1 vinkkiä organisaatiorajat ylittävien tiimien onnistumiseen:

  1. Suhtaudu tiimiin mahdollisuutena oppia uutta – esimerkiksi uusia tekemisen tapoja
  2. Kiinnitä huomiota tiimin hyvinvointiin ja “heimoutumiseen” – siihen tarvitaan yhteisiä onnistumisen kokemuksia
  3. Säännölliset ja strukturoidut tapaamiset kalenterissa luovat odotusta yhteydenpidosta ja helpottavat luontevaa kommunikointia
  4. Dokumenttienhallinta kuntoon ja käyttöoikeudet kaikille – materiaalien pitää olla helposti koko tiimin saatavilla
  5. Yhteydenpitokanavan sopiminen – selkeä väylä, jossa työtehtäviä käsitellään. Moneen kanavaan tieto hukkuu ja sen muistaminen kuormittaa.
  6. Prosessit kuntoon – yhteiset toimintatavat selkeiksi, tavoitteet pilkottu osiksi ja vastuut kirjattu helposti löydettäviksi

+1 Pidä mieli avoimena. Vaikka kyseessä olisi työtehtävä, jonka olet tehnyt monesti ennenkin, se saattaa silti yllättää. Varsinkin kun tiimissä on taustaltaan erilaisia prosessi- ja työkulttuureja, saattaa ratkaisukin vaatia uusia uria.