Weasel Software
post image

Eläketurvakeskus – asiakirjanhallintaa ja arkistoratkaisuja

Pitkäaikainen asiakkaamme Eläketurvakeskus on valinnut moniin ohjelmistoprojekteihinsa toteuttajaksi Weasel Softwaren. Hyvä yhteisymmärrys, asiakkaan kuunteleminen ja ketterät toimintatavat ovat avainasemassa siinä, miksi olemme päässeet tekemään yhä uusia ja uusia projekteja.

Tarkkaa ja monipuolista osaamista ovat vaatineet esimerkiksi seuraavat hankkeet, jotka olemme saattaneet onnistuneesti maaliin.

Vanhan arkistoaineiston siirto ja käyttöliittymän luominen

Eläketurvakeskus tarvitsi vuosikausia kovaleyllä odottaneelle arkistotiedolle ohjelmistoratkaisun, jonka avulla tietoa voitiin taas hakea, käyttää ja luokitella. Weasel Software rakensi ympäristön arkistoa varten sekä toteutti sovelluksen, joka siirsi vanhan aineiston arkistoon. Tämän lisäksi Weasel Software räätälöi Eläketurvakeskukselle oman käyttöliittymän, jonka avulla tallennettuun tietoon pääsee taas helposti käsiksi.

“Tätä oli yritetty kymmenen vuotta, ja lopulta Weasel Software toteutti sen muutamassa kuukaudessa”, totesi tyytyväinen asiakas meille.

Kokonaisarkistoratkaisu hoidettiin Weasel Softwaren ohjelmistokehittäjistä koostuvan työryhmän voimalla muutamassa kuukaudessa, asiakkaan toiveita ja tarpeita kuunnellen. 

Meidän vastuullamme olivat:

Käytettyjä teknologioita ovat mm. Microsoft .Net, OpenText DM, SQL Server.

Palkkaosaston asiakirjojen hallintasovellus

Onnistuneiden arkistoprojektien myötä olemme päässeet jatkamaan yhteistyötä Eläketurvakeskuksen kanssa lukuisissa muissakin yhteyksissä. Yksi niistä on ETK:n palkkaosaston tietoarkiston asiakirjahallinnan järkevöittäminen. 

Kun palkat on laskettu ETK:n palkanlaskentajärjestelmässä, Weasel Softwaren rakentama asiakirjanhallintasovellus "imaisee" nämä tiedot, ja ne tallennetaan helppokäyttöiseen muotoon. Kyseessä ei ole pelkkä arkisto, vaan dokumenttien tilaa on mahdollista myös muokata: niihin pystyy esimerkiksi kiinnittämään tiedon siitä, onko asiakirja uusi, käsittelyssä vai odottaako se tarkastusta.

Erityisen tärkeä ominaisuus on selkeä ja toimiva hakujärjestelmä, joka sovellukseen on rakennettu. Tietoja pystyy hakemaan dokumenttien ominaisuuksien perusteella, esimerkiksi kohdehenkilön tai laskutyypin mukaan. Myös haku dokumentin sisältämien tietojen perusteella onnistuu. Koska sovelluksessa käsitellään ihmisten henkilökohtaisia palkkatietoja, GDPR-kulma on huomioitu tarkasti.

Meidän vastuullamme olivat:

Käytettyjä teknologioita ovat mm. Microsoft .Net, OpenText DM, SQL Server.

Lue lisää tyytyväisistä asiakkaistamme Asiakkaitamme-sivulta!