Weasel Software

TIETOSUOJASELOSTE / YHTEISTYÖKUMPPANIREKISTERI
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12
Laatimispäivä 4.5.2020

 

1. Rekisterinpitäjä

 • Nimi
  • Weasel Software Oy
 • Osoite
  • Tykistökatu 4, 20520 Turku
 • Muut yhteystiedot
  • tietosuoja@weaselsoftware.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 • Nimi
  • Henri Valkama
 • Osoite
  • Tykistökatu 4, 20520 Turku
 • Muut yhteystiedot
  • tietosuoja@weaselsoftware.fi

3. Rekisterin nimi

Yhteistyökumppanirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteistyökumppanirekisterissä henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Yhteistyösuhteen ylläpito ja hoito
 • Tilausten käsittely, laskutus ja maksunvalvonta
 • Tietojen oikeellisuuden hallinta
 • Yhteistyötahoille suunnattu viestintä, tiedotus sekä suoramarkkinointi

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisen päätöksenteon keinoin. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

5. Tietojen vastaanottajat

Rekisterin tietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa konsernin muille yhtiöille rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja tuottamiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi tai muiden vastaavien tavanomaisten syiden vuoksi.

6. Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.