”Weasel Software digitalisoi ja kehittää asiakkaiden liiketoimintaa ATK:n avulla hyödyntäen parhaita menetelmiä, ohjelmistoja, pilvipalveluja sekä ratkaisuja.”

Me teemme sen, mitä lupaamme - avoimesti, reilusti ja ketterästi.

Weasel Softwaren asiakkaita ovat pääsääntöisesti suuret ja keskisuuret yritykset sekä julkishallinnon organisaatiot. Meitä arvostetaan kumppanina, koska teemme aina sen mitä lupaamme. Toimintaamme ohjaa asiakkaan tarpeet, sekä arvostus. Mottomme mukaisesti toimimme aina avoimesti, reilusti ja ketterästi. Alla on esimerkkejä tyytyväisistä asiakkaistamme.

Eläketurvakeskus - Asiakirjahallinnan tietojärjestelmäkokonaisuus

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja. Eläketurvakeskus huolehtii työeläketurvan toimeenpanon yhtenäisyydestä ja hoitaatyöeläkejärjestelmän yhteisiä asioita.

 

Weasel Software kehittää ja ylläpitää Eläketurvakeskuksen asiakirjahallinnan tietojärjestelmäkokonaisuutta. Toimeksiantoon kuuluu mm. dokumentinhallitajärjestelmän ja sen rajapintojen kehitys ja version päivitykset. Asiantuntijapalveluihin kuuuluu sovelluskehityksen lisäksi mm. sovelluksien arkkitehtuuri ja ratkaisujen suunnittelua, Sähke2 -asiantuntijapalveluita sekä projektinhallintaa.

 

Käytettyjä teknologioita ovat mm.: Microsoft .Net, C#, TSQL, OpenText eDocs DM, Active Docs, Adlib, Aspose.

Valtioneuvoston kanslia - Sitoumus2050 -palvelu

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on kansallinen kestävän kehityksen strategia, jonka toteutumiseksi eri tahot antavat konkreettisia, uutta luovia, mitattavia ja seurattavia toimenpidesitoumuksia. Kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia hallinnoidaan Sitoumus2050.fi –palvelussa. Palvelu on näyteikkuna kestävän kehityksen työhön myös kansainvälisesti.

 

Weasel Software kehittää ja ylläpitää Valtioneuvoston kanslian Sitoumus2050.fi -palvelua. Toimeksiantoon kuuluu mm. uusien ominaisuuksien kehittäminen, palvelun toiminallisuuden ja ominaisuuksien parantaminen sisältäen UI/UX suunnittelua ja palvelumuotoilua.

 

Käytettyjä teknologioita ovat mm.: Java, React.js, Node.js, PostgreSQL, MongodB, Liferay, Amazon AWS -pilvipalvelut.